ASB Consultoria

Plans i programes formatius a mida
Cursos estàndar i a mida
Tramits i justificacions de subvencions
Atenció psicològica a mida
Coaching per a empreses i particulars 

Català.
Castellano

 

Travessera de Gràcia, 248 Entlo. 4º, 08025 Barcelona
Telèfon: 93.208.03.18 Fax: 93.208.06.49 E-mail: asalat@copc.es
FORMACIÓ
FORMACIÓ

ÀREES EN LES QUE DISENYEM I IMPARTIM FORMACIÓ PER A LES ORGANITZACIONS:

Creixement dels equips de treball: aprendre a ser un.
· Treball en equip.
· L'ara laboral: Sumant potencialitats.
· Una nova cultura del treball és possible.

Convertir-nos en  líders: del triomf privat  al triomf públic (* s.covey).
· El lideratge.
· La resiliència.
· L'autoconsciència del líder.
· Anàlisis d´equips amb tècniques mirall.
· Ajudar a créixer professionalment: el líder com a model.

Formant  per  créixer: tècniques de planificació formativa vivencial.
· Formació de formadors.
· Detectar necessitats formatives basant-se en apreciar la qualitat professional.
· Tècniques i instruments de creació de clima laboral.
· Elaboració de plans de formació.
· Avaluació de la formació: mite i realitat.